Öğrenme Nedir?

Öğrenme; Belirli sorunlar ve durumlar karşısında tepki ve davranış oluşturma, gerektiğinde bunları değiştirip yerlerine yenilerini edinebilme yeteneğidir. Öğrenme, bireyin yaşantılar sonucunda davranışlarında ortaya çıkan uzun süreli değişimlerdir.

Bir bilgi ve becerinin öğrenme kapsamında ele alınabilmesi için davranışlar üzerinde uzun süreli değişikliğe yol açması gerekmektedir. Yeni öğrenmeler, kişinin kapasitesini geliştirmekle beraber önceden yapamadığı fiilleri gerçekleştirebilir konuma getirir. Öğrenme sonucunda bireyler içinde bulunduğu çevreye ve evrene karşı yeni bir anlam yükler ve evrendeki konumunu yeniden tanımlar.

Öğrenme Kuramlarına Genel Bakış

Öğrenme hakkında ortaya konan kuramlar, bilişsel, nörofizyolojik ve davranışsal temelli olabilir. Davranışçı kuramlar; öğrenme ile davranışlar arasında bir bağ kurularak, öğrenmenin pekiştirme yoluyla yapıldığını söyler. Bilişsel kuramlara göre, çevrede olup bitenlere bir anlam yüklemek öğrenmenin temelini oluşturur. Bununla birlikte, duyuşsal kavramlar öğrenmenin sorunları ile ilgilenmektedir. Nörofizyolojik temelli kuramlar ve nörofizyolojik öğrenme ilkeleri, öğrenme davranışının bir fizyolojik olay olarak ele alınması gerektiğini söyler.

Buna Göz Atın  Piaget: Bilişsel Gelişim Evreleri

Klasik Öğrenme Nedir?

Klasik öğrenme dediğimizde aklımıza gelen ilk kişi hiç şüphesiz ki Pavlov‘dur. Pavlov’un klasik öğrenme üzerine yaptığı köpek deneyini hatırlayalım. Bir refleksi kalıtsal olarak ortaya çıkaran bir uyaran ile eşleştirilmiş başka bir uyaranın aynı etkiyi yaratması klasik öğrenmenin temelidir.

Pavlov’un Köpek Deneyi

Pavlov köpeklerin salgı bezleri üzerinde çalışmaktaydı. Yemekleri getiren kişi zili çaldığında köpekler bir süre sonra salya salgılamaya başladılar. Köpeklere göre zilin çalması yemeğin gelmesinin habercisiydi. Ve zilin çalmasının hemen ardından köpekler yemek gelmişçesine salya salgılamaya devam ettiler. Bunu fark eden Pavlov, köpeklerin zili yemek ile bağlaştırdığını fark etti.

Operant Öğrenme Nedir?

Organizma kalıtsal olmayan davranışları öğrenebilir mi? Hiç şüphesiz evet. Organizma ihtiyaçlarını gideren davranışlarını zaman içerisinde daha sık gerçekleştirmeye başlar. Organizma öğrendiği bir yöntem ile ihtiyaçlarını karşılayabiliyorsa bu davranışı sıklıkla gerçekleştirmeye başlar. Bu öğrenme ve edimi gerçekleştirme davranışı operant öğrenmedir.

Mersin Üniversitesi-Psikoloji Bölümü'nden 2020 yılında mezun oldum. Covid-19 döneminde yaygınlaşan "Online Terapi" yöntemi ile psikolojik danışma vermeye devam etmekteyim. Mersin Üniversitesi- Psikoloji Lisans 2016-2020 Çağ Üniversitesi- Psikoloji Yüksek Lisans 2021-... Çağ Üniversitesi- Hukuk Fakültesi 2021-...
Yazı oluşturuldu 81

Benzer yazılar

Aramak istediğinizi üstte yazmaya başlayın ve aramak için enter tuşuna basın. İptal için ESC tuşuna basın.

Üste dön