Blogdan Son Gönderiler

Sosyal Psikoloji
Dündar Can Öztekin

Sosyal Etki, Uyma ve İtaat Kavramları

Sosyal Etki, bireyin düşünceleri, hisleri ve tutumları, davranışlarında içinde bulunduğu topluluk ve temasta bulunduğu insanlar sayesinde değişmesi sosyal etkidir. Sosyal etkileşim, sosyal davranışı ortaya çıkarır.

Daha Fazla Oku
Adli Psikoloji
Dündar Can Öztekin

Suç ve Nedenleri-Psikoz

Adli Psikoloji, suçun psikolojik, biyolojik ve sosyal nedenlerini kapsayan alanlardaki bilgilere gereksinim duyar. Bugünkü psikanalitik görüş suçu iki seviyede açıklamaktadır. Yaşam kalitesi ve toplumsal yapılar…

Daha Fazla Oku
Adli Psikoloji
Dündar Can Öztekin

Mahkumların Suç Algısı

Mahkumların suç algısına ilişkin bir çok teori bulunmaktadır. Suç algısı teorilerinden birisi California Üniversitesi Öğretim Üyesi Harold Garfinkel tarafından ortaya konmuştur. Günlük yaşamdaki sosyal ilişkilerin

Daha Fazla Oku
Adli Psikoloji
Dündar Can Öztekin

Zeka ve Suç İşleme Davranışı

Zekanın suç işleme davranışına olan etkisi 20. Yüzyılın başından beri bilim insanlarının araştırma konularından birisi haline gelmiştir. Zeka, bilinçli düşünceler ile yeni durumlara uyum sağlama

Daha Fazla Oku
Gelişim Psikolojisi
Dündar Can Öztekin

Sosyokültürel Bilişsel Kuram-Vygotsky

Sosyokültürel Bilişsel Kuram, bilişsel gelişim üzerinde kültür, çevre ve dilin etkisinin olduğunu ileri sürer. Bütün sosyokültürel ortamlar çocuğa deneyim imkanı sunar. Vygotsky, çocukların bilgiyi aktif

Daha Fazla Oku
İntikam Duygusu
Yazı Dizisi
Dündar Can Öztekin

İntikam Duygusu

İntikam; kötü bir davranışı veya sözü cezalandırmak maksadıyla kötü veya istenmeyen bir davranış ile karşılık vermek olarak tanımlanabilir. İntikam duygusu, evrimsel süreçte oldukça yararlı bir

Daha Fazla Oku
Gelişim Psikolojisi
Dündar Can Öztekin

Ahlaki Gelişim ve Temel Kavramlar

İnsanlar tarih öncesi çağlardan itibaren toplum içerisinde yaşarlar. Bir arada yaşamak zorunda olan insan toplum içerisinde neleri yapıp yapmaması gerektiğini sahip olduğu bilişsel beceriler sayesinde

Daha Fazla Oku
Adli Psikoloji
Dündar Can Öztekin

Adli Psikoloji Tarihçesi

Adli Psikoloji Tarihçesi İlk defa Adli Psikoloji terimsel bir ifade olarak 1953 yılında İngiltere’de kullanılmıştır. 1940’lı yıllardan itibaren Amerika Birleşik Devletleri’nde adli süreçlerde tıp biliminden

Daha Fazla Oku
Gelişim Psikolojisi
Dündar Can Öztekin

Prososyal Davranış Türleri ve Gelişimi

Prososyal davranış; başkalarına yarar sağlama niyeti ile yapılan davranışlardır. Yardım etmek, bağışta bulunmak, işbirliğinde bulunmak, paylaşmak vb. prososyal davranışlara örnek olarak verilebilir. Yardım etme, paylaşma

Daha Fazla Oku
Psikopatoloji
Dündar Can Öztekin

BDT: Temel İnançlar Nedir?

Bilişsel Davranışçı Terapi Nedir? Temelleri 1960’lı yıllarda Aaron Beck tarafından atılan bir terapi ekolüdür. Bilişsel Davranışçı Terapi ekolü, Beck’in depresif hastalar üzerinde yapmış olduğu çalışmalar

Daha Fazla Oku
Yazı Dizisi
Dündar Can Öztekin

Dinamik Psikoterapi Nedir?

Dinamik Psikoterapi sürecinde; terapist tedavide daha etkin bir rol oynar. Terapist hastanın içsel çatışmaları hakkında nötr bir tutum izlemez. Hangi savunmaların üzerine gidip, çözümleyeceğine, dokunmayacağı

Daha Fazla Oku

Yaşadığımız travmanın şokundan etkilenmeyiz, onun yerine işimize gelen kısmını kullanırız.

Alfred Adler

Aramak istediğinizi üstte yazmaya başlayın ve aramak için enter tuşuna basın. İptal için ESC tuşuna basın.

Üste dön