BDT: Bilişsel Davranışçı Terapi Nedir?

Bilişsel Davranışçı Terapi 1960’lı yıllarda Aron Beck tarafından geliştirilmiştir. Bireye fayda sağlamayan bilişsel bozulmaların değiştirilmesi odaklanır. Bireyin günlük yaşam olaylarında ortaya çıkan sorunlarını çözebilmesi için kişisel başa çıkma stratejilerini geliştirmeyi hedeflemektedir. Bilişsel Davranışçı Terapi, depresyon tedavisinde kullanılmak üzere tasarlanmış olsa da anksiyete dahil olmak üzere pek çok ruh sağlığı bozulukluğunda kullanılmak üzere geliştirilmiştir. Bilişsel Davranışçı […]

Çarpık Hikayeler: Konfabulasyon

Konfabulasyon(Masallama), herhangi bir etki olmaksızın kişinin kendisi hakkında ya da herhangi bir anı, olay vb. hakkında yanlış yorumlamalar yapması veya anı üretmesine denir. Konfabulasyon bir bellek hatasıdır. Konfabulasyon yaşayan insanlar ince değişikliklerden tuhaf uydurmalara kadar geniş bir yelpazede yanlış anılar sunarlar. Bu yönüyle konfabulasyon kandırma niyeti taşımayan, bireyin bahsi geçen anı ya da bahsettiği şeyin […]

Piaget: Bilişsel Gelişim Evreleri

Temel Kavramlar Zeka: Çevreye uyum sağlama, baş etme Gözden geçirilmiş klinik Yöntem: Yarı yapılandırılmış bir araştırma ortamı. Vaka incelemesi öncesinde çocuğun düşünce yapısını ortaya çıkarmak amaçlanır. Örgütleme: Amaç Denge Kurma Şema: Örgütlenmiş davranışlardır. Zihinsel Şema: Top çeşitlerini bilmek. Davranışsal Şema: Top oynamak. Uyun Sağlama: Çevre ile etkileşirken uyumlu olma Özümleme: yeni bilgiyi, eski şema ile […]

Öğrenme Nedir?

Öğrenme; Belirli sorunlar ve durumlar karşısında tepki ve davranış oluşturma, gerektiğinde bunları değiştirip yerlerine yenilerini edinebilme yeteneğidir. Öğrenme, bireyin yaşantılar sonucunda davranışlarında ortaya çıkan uzun süreli değişimlerdir. Bir bilgi ve becerinin öğrenme kapsamında ele alınabilmesi için davranışlar üzerinde uzun süreli değişikliğe yol açması gerekmektedir. Yeni öğrenmeler, kişinin kapasitesini geliştirmekle beraber önceden yapamadığı fiilleri gerçekleştirebilir konuma […]

Aramak istediğinizi üstte yazmaya başlayın ve aramak için enter tuşuna basın. İptal için ESC tuşuna basın.

Üste dön