Çarpık Hikayeler: Konfabulasyon

Konfabulasyon(Masallama), herhangi bir etki olmaksızın kişinin kendisi hakkında ya da herhangi bir anı, olay vb. hakkında yanlış yorumlamalar yapması veya anı üretmesine denir. Konfabulasyon bir bellek hatasıdır. Konfabulasyon yaşayan insanlar ince değişikliklerden tuhaf uydurmalara kadar geniş bir yelpazede yanlış anılar sunarlar. Bu yönüyle konfabulasyon kandırma niyeti taşımayan, bireyin bahsi geçen anı ya da bahsettiği şeyin […]

Piaget: Bilişsel Gelişim Evreleri

Temel Kavramlar Zeka: Çevreye uyum sağlama, baş etme Gözden geçirilmiş klinik Yöntem: Yarı yapılandırılmış bir araştırma ortamı. Vaka incelemesi öncesinde çocuğun düşünce yapısını ortaya çıkarmak amaçlanır. Örgütleme: Amaç Denge Kurma Şema: Örgütlenmiş davranışlardır. Zihinsel Şema: Top çeşitlerini bilmek. Davranışsal Şema: Top oynamak. Uyun Sağlama: Çevre ile etkileşirken uyumlu olma Özümleme: yeni bilgiyi, eski şema ile […]

Aramak istediğinizi üstte yazmaya başlayın ve aramak için enter tuşuna basın. İptal için ESC tuşuna basın.

Üste dön