Piaget: Bilişsel Gelişim Evreleri

Temel Kavramlar

 • Zeka: Çevreye uyum sağlama, baş etme
 • Gözden geçirilmiş klinik Yöntem: Yarı yapılandırılmış bir araştırma ortamı. Vaka incelemesi öncesinde çocuğun düşünce yapısını ortaya çıkarmak amaçlanır.
 • Örgütleme: Amaç Denge Kurma
 • Şema: Örgütlenmiş davranışlardır.
  • Zihinsel Şema: Top çeşitlerini bilmek.
  • Davranışsal Şema: Top oynamak.
 • Uyun Sağlama: Çevre ile etkileşirken uyumlu olma
  • Özümleme: yeni bilgiyi, eski şema ile açıklama
  • Uyma: şemalar yeni durumu açıklamak için yetersiz yeni şema oluşturma.
 • Dengeleme: Yeni edinilen bilgilere göre zihni dengeli hale getirebilme.
 • Olgunlaşma: Fiziki gelişimi ifade eder.
 • Yaşantı
 • Kültürel Aktarım

Kuramın 4 temel kuralı

 1. Kuramda evreler değişmez.
 2. Hiyerarşi oluşturur.
 3. Gelişim oranlarında farklılık vardır.
 4. Her evre kendi özelliklerini gösterir

Kuramın Evreleri

 • Duyusal Motor Dönemi(0-2 yaş) dünyayı öğrenme kanalları duyulardır. Bu dönemde beden farkındalığı, vücut parçaları arasında koordinasyon, yürüme, tuvalet eğitimine hazırlık evresidir.
  • Doğuştan gelen refleksler aynen devam eder
  • Ses bulaşması: ağlama, gülme
  • Nesne sürekliliği: nesnelerin hareket etmesini halinde tamamen kaybolmadığı
  • Ertelenmiş taklit: akılda tutma
  • Hedefe yönelik davranış: anneye doğru uzanmak
 • İşlem Öncesi Dönem(2-7 yaş) sembolik fonksiyon ortaya çıkar. Dil gelişir.
  • Ayrımlaşmamış sesler. Ham sesinden yemek istiyorum ya da yiyorum sesine
  • Tek yönlü düşünce: Düşünceleri tersten ifade edemez.
  • Devresel Tepki: Bilginin sürekli tekrarı
  • Sembolik oyun
  • Egosantrizm: Ben merkezcilik.
  • Paralel oyun: bir arada ancak birlikte değil
  • Toplu Monolog:
  • Kişi Sürekliliği: elbise ve görüntülerin dışında kişinin kalıcı olduğunu anlar.
  • Animizm: cansız nesnelere canlı gibi davranması. TV’de gördüğü birinin gözyaşını silmesi.
 • Somut İşlevler Dönemi(7-12 yaş)
  • Sınıflama ve sıralama işlevleri
  • Tersine döndürme: 8×4=4×8
  • Perspektif etme: Başkalarının düşünceleri olduğu gibi kavrama, yerine koyma
  • Korunum
   • Özdeşik: ekleme çıkarma yoksa ayrıdır.
   • Ödünleme: Bir yöndeki büyüme, diğer yöndeki azalmayı ödünler.
   • Tersinebilirlik: İşlem tersine dönerse aynı sonuç yeniden çıkar.
 • Soyut İşlevler Dönemi (12+ yaş)
  • Birleştirici Düşünme: birden çok faktörün bir arada düşünülerek oluşturulmuş, sorunların çözümünde kullanılmasıdır.
  • Görelelik: Kişiye zamana ve yere göre görelelik
  • Ergen Egosantrizmi: sahne ışığı etkisi(hayali seyirci) ve kişisel efsane(ben yenilmem)
Mersin Üniversitesi-Psikoloji Bölümü'nden 2020 yılında mezun oldum. Covid-19 döneminde yaygınlaşan "Online Terapi" yöntemi ile psikolojik danışma vermeye devam etmekteyim. Mersin Üniversitesi- Psikoloji Lisans 2016-2020 Çağ Üniversitesi- Psikoloji Yüksek Lisans 2021-... Çağ Üniversitesi- Hukuk Fakültesi 2021-...
Yazı oluşturuldu 87

Benzer yazılar

Aramak istediğinizi üstte yazmaya başlayın ve aramak için enter tuşuna basın. İptal için ESC tuşuna basın.

Üste dön