İntikam Duygusu

İntikam; kötü bir davranışı veya sözü cezalandırmak maksadıyla kötü veya istenmeyen bir davranış ile karşılık vermek olarak tanımlanabilir. İntikam duygusu, evrimsel süreçte oldukça yararlı bir amaca hizmet etmektedir. İnsanın derinden bir yara alması ya da incinmesi ile intikam duygusu ortaya çıkar. Araştırmalar göre intikam, insanı harekete geçiren güçlü bir duygusal tetikleyici olduğunu belirtmektedir. Karşılaşılan kötü […]

Ahlaki Gelişim ve Temel Kavramlar

İnsanlar tarih öncesi çağlardan itibaren toplum içerisinde yaşarlar. Bir arada yaşamak zorunda olan insan toplum içerisinde neleri yapıp yapmaması gerektiğini sahip olduğu bilişsel beceriler sayesinde ortaya koyabilmiştir. İyi ve kötü arasındaki ayrım, doğru ve yanlışı ayırt edebilmek ve toplumsal normların oluşum süreci tamamen bir ahlaki gelişim sayesinde ortaya çıkmıştır. Ahlaki gelişim ve prososyal davranışlar toplumsal […]

Adli Psikoloji Tarihçesi

Adli Psikoloji Tarihçesi İlk defa Adli Psikoloji terimsel bir ifade olarak 1953 yılında İngiltere’de kullanılmıştır. 1940’lı yıllardan itibaren Amerika Birleşik Devletleri’nde adli süreçlerde tıp biliminden alınan yardımın yanı sıra psikoloji biliminden de yardım, daha etkin bir biçimde, alınmaya başlanmıştır. Benzer bir değişim Avrupa anakarasında da görülmüştür. Delillerin toplanması, değerlendirilmesi ve delillerin yargıya sunulmasında psikolojinin bir […]

Prososyal Davranış Türleri ve Gelişimi

Prososyal davranış; başkalarına yarar sağlama niyeti ile yapılan davranışlardır. Yardım etmek, bağışta bulunmak, işbirliğinde bulunmak, paylaşmak vb. prososyal davranışlara örnek olarak verilebilir. Yardım etme, paylaşma ve rahatlatma davranışları ile işbirliğinde bulunma davranışları araştırmacılar tarafından en çok incelenen prososyal davranış türleridir. Prososyal Davranış Türleri: Yardım Etme Yardım etme davranışı; kişinin kendi imkanlarını kullanarak başkalarının iyiliğine yönelik […]

BDT: Temel İnançlar Nedir?

Bilişsel Davranışçı Terapi Nedir? Temelleri 1960’lı yıllarda Aaron Beck tarafından atılan bir terapi ekolüdür. Bilişsel Davranışçı Terapi ekolü, Beck’in depresif hastalar üzerinde yapmış olduğu çalışmalar sayesinde gelişmiştir. Bugün anksiyete ve borderline kişilik bozukluğu tedavisi gibi bir çok alanda başvurulan bir terapi ekolüdür. Temel İnanç Sahip olunan en temel inançlara temel inanç denilmektedir. Temel İnançlar genellikle […]

Yalan: Çocuklarda Yalan Söylemenin Nedenleri

Yalan; yapılan bir hatanın gizlenmesi, var olmayan bir durum için ikna etme amaçları ile söylenen yanıltıcı sözlerdir. Yalan söyleme davranışı sözel olabileceği gibi yazı ile ya da jest/mimiklerle de olabilir. İnsanlar yalan söyleme davranışını gelişimsel süreçleri ile birlikte kazanırlar. Çocuklarda Yalan Söyleme Davranışı Yaşamın ilk dönemlerinde insanlar bilişsel ve fiziksel olarak gelişmeye devam etmektedirler. Çocuklar […]

Dinamik Psikoterapi Nedir?

Dinamik Psikoterapi sürecinde; terapist tedavide daha etkin bir rol oynar. Terapist hastanın içsel çatışmaları hakkında nötr bir tutum izlemez. Hangi savunmaların üzerine gidip, çözümleyeceğine, dokunmayacağı veya güçlendireceği alanlara karar verir. Terapistin her zaman nötr bir pozisyonda olmamasının dışında, dinamik psikoterapi yorumlayıcı psikanaliz modeline benzer. Tedavide esas alınan olgu direnç ve aktarımın çözümlenmesi üzerinedir. Psikanaliz‘den farklı […]

Bilişsel Değerlendirme ve Tedavi Süreci

Bilişsel terapide değerlendirme ağırlıklı olarak ilk görüşmelerde yapılmaktadır. Ancak değerlendirme ilk görüşmeler ile sınırlı değildir. Değerlendirme süreci terapi görüşmeleri süresince devam etmektedir. İlk görüşmelerde hastanın problemini anlamak temeldir. Bilişsel değerlendirme sürecinin yanı sıra hastalığın formülasyonu üzerinde çalışmak da önemlidir. Bilişsel terapide hasta tedaviye etkin katılım sağlar. Bu yüzden hasta-terapist ilişkisi bir işbirliği üzerine kurulu olmalıdır. […]

Bilişsel Terapinin Temel İlkeleri Nelerdir?

Bilişsel Terapi temel ilkeleri; Hasta ve hastanın problemleri bilişsel kavramlar ile formüle edilmektedir Terapist ve hastanın aktif katılımı bilişsel terapi için önemlidir. Bilişsel terapi probleme odaklanmaktadır. Aynı zamanda amaca yöneliktir. Bilişsel terapide odak “şimdiki zaman“dır. Bilişsel terapi eğiticidir ve hastaya kendi terapisti olması öğretilmektedir. Bu sayede hastalığın tekrarlanması önlenmeye çalışılmaktadır. Bilişsel terapi kısa süreli olur […]

Anksiyete Hakkında Psikanalitik Görüş

Anksiyete; yaşam olaylarına karşı tepki olarak ortaya çıkmakla birlikte, nedeni belirsiz endişeler ve kötü birtakım gelişmeler olacağına yönelik korku ve beklentilerdir. Anksiyete hakkında psikanalitik görüşe baktığımızda; Anksiyete ve Psikanalitik Görüş Psikanalitik kuram; temeli Sigmund Freud tarafından ortaya konmuş kuramdır. Psikanalitik kurama göre, iç dengenin bozulması ile birlikte anksiyete ortaya çıkar. İçerden gelen bir tehlike özelinde […]

Aramak istediğinizi üstte yazmaya başlayın ve aramak için enter tuşuna basın. İptal için ESC tuşuna basın.

Üste dön