Psikolojik Sağlamlık Nedir?

Psikolojik sağlamlık, kişinin yaşamındaki zor dönemlerde, bu dönemin üstesinden gelme/başa çıkma ve uyum sağlama yeteneğidir. Literatürde yapılan çalışmalara göre psikolojik sağlamlığı yüksek olan bireylerin, yoksulluk, hastalık, şiddet gibi zor yaşam olaylarına karşı daha iyi bir mücadele geliştirebildikleri ortaya konmuştur. Literatürde psikolojik sağlamlıkla ilgili tek bir boyutun tek başına yeterli olmadığı söylenebilir. Tanımların bir çoğunda bazı […]

Ben Narsist miyim?

Narsist kişiler, empati kurma duygusundan yoksun kişilerdir. Yani çoğunlukla empati kuramazlar ya da bilinçli olarak empati kurmaktan kaçınırlar.  Empatiyi tanımlayacak olursak; kendini bir başkasının yerine koyabilme bir başkasının duygularını anlayabilme ve onlar için kaygı duyabilme becerisidir. Narsistik kişilik bozukluğu yaşayan kimseler çevresindeki kişilerin ihtiyaçlarını, İsteklerini duygularını görmezden gelirler. Çoğunlukla kendilerinin odaklanırlar. Narsist kişiler sevgi gösterme […]

Adli Psikoloji’nin Türkiye’deki Konumu

Adil yargılamanın yapılabilmesi için adli psikoloji alanı oldukça önemli sorumlulukla üstlenmektedir. Adli Psikoloğun uzmanlık alanı sahip olduğu alanın gerekliliklerine göre değişecektir. Adli psikologlar genel olarak çeşitli hizmetler vermektedir. Adli Psikoloji’de Klinik ve Ölçme Klinik adli psikoloji alanında görev alan psikologlar, adli olaylarda tarafların en az birisinin zihinsel veyahut akıl sağlığının yargılamaya etkisinin olup olmadığını yordamak […]

Simgesel Etkileşim Nedir?

Simgesel etkileşim, büyük sosyal yapılardan ziyade bireysel eylemlere odaklanan ve bireysel eylemler ile toplum arasında var olan ilişkiyi açıklamaya çalışan teorik yaklaşımdır. Sembolik etkileşimcilik, insanın eylemlerinin ve insanların etkileşimlerinin yalnızca anlamlı iletişim veya sembolik alışveriş yolu ile anlaşılabileceğini öne sürer. Sosyal etkileşimciliğin mikro ölçeklerde etkileşimlere odaklanmanın bir sonucu olarak sosyal ve sosyal sistemlerin öznel ve […]

Ahlaki Gelişime İlişkin Alternatif Görüşler

Ahlak gelişimi; bireylerin küçük yaştan itibaren toplumsal kabul gören davranışları yapması ve benimsemesidir. Çevreden gelen dönütler aracılığı ile çocuklar ve yetişkinler davranışlarına yön verirler. Kohlberg’in ahlaki gelişim kuramına ve görüşlerine ilişkin alternatif görüşler ortaya atılmıştır ancak Kohlberg’in ahlaki gelişim teorisi uzun süre boyunca ahlaki gelişim alanına hakim olmuştur. Günümüzde de ahlak konusunda çeşitli kuramlar ve […]

Nesne Kalıcılığı Nedir?

Nesne kalıcılığı, nesnelerin beş duyu organının herhangi biri ile anlarda bile kaybolmadığı ve hala var olmaya devam etmesi anlayışıdır. Nesne Devamlılığı “Gelişim Psikolojisi” alanında incelenen temel bir kavramdır. Nesne kalıcılığı anlayışının insanda ne zaman geliştiği konusunda bilimsel bir fikir birliği bulunmamaktadır. Bebeklerde nesne kalıcılığını ilk kez inceleyen kişi Jean Piaget’tir. Piaget’in teorisine göre insanlar nesne […]

Erkeksi Protesto Nedir?

Erkeksi protesto kavramı, Alfred Adler tarafından geliştirilmiştir. Adler’e göre, doğuştan var olan eksiklik duyguları bakımından cinsiyetler arası bir fark olmadığı ama cinsiyete bakış açısı bakımından toplumların erkeklere daha çok değer vermesinden kaynaklanan bir sonuç olarak Erkeksi Protesto ortaya çıkar. Toplumda kız çocuğunun kendisinin ve diğer kız çocuklarının küçümsenmesine aşırı oranda maruz kaldıysa ileriki yaşamında kadınlığından […]

Üstünlük Kompleksi Nedir?

kÜstünlük kompleksi, Alfred Adler tarafından açıklanmış bir kavramdır. Üstünlük kompleksi, kişinin doğuştan itibaren var olan aşağılık kompleksine dayanarak kişinin kendisini diğerlerinden daha üstün olarak ele alma ve kendini yüceltmesi durumudur. Üstünlük kompleksi yetersizilik duygusuna bir savunma mekanizması olarak ortaya çıkan üstünlük çabasının aşırıya ulaşmış boyutu olarak karşımıza çıkar. Üstünlük Kompleksinin Nedenleri Kişinin yaşadığı yetersizlik duygusunu […]

Psikoloji ve Biyolojinin Farkları Neler?

Biyoloji, canlıları inceleyen bilim dalıdır. Tüm canlıları ve tüm gezegeni kapsayan küresel boyuttan, hücrelere kadar mikroskobik olayları inceleyen bilim dalıdır. Enerji ve maddenin çoğalması, madde sentezlenmesi ve organizmayı ilgilendiren tüm olayları incelemektedir. Dolayısıyla biyoloji tek bir canlıyı değil, popülasyonu inceler. Örneğin biyoloji bir insanı incelemek yerine, tüm insanlar ile ilgilenir. Biyoloji sadece davranışı incelemez, canlılığın […]

İnsanlar Neden Yalan Söyler?

Yalan, bir diğer kişiyi aldatmak amacıyla gerçeğe aykırı söylenen söz olarak tanımlanmıştır. Yalan söylemek çeşitli nedenlerden kaynaklanan bir davranıştır. İsanlar kendilerini tehdit altında hissettiklerinde ve olması muhtemel sonuçlardan kaçınmak istediklerinde yalan söyleme davranışında bulunabilirler. Robert Feldman’a (Professor of Psychological and Brain Sciences) göre yalan söyleme davranışı benlik saygısı ile alakalıdır. Benlik saygısının tehdit altında olduğunu […]

Aramak istediğinizi üstte yazmaya başlayın ve aramak için enter tuşuna basın. İptal için ESC tuşuna basın.

Üste dön