İntikam Duygusu

İntikam; kötü bir davranışı veya sözü cezalandırmak maksadıyla kötü veya istenmeyen bir davranış ile karşılık vermek olarak tanımlanabilir. İntikam duygusu, evrimsel süreçte oldukça yararlı bir amaca hizmet etmektedir. İnsanın derinden bir yara alması ya da incinmesi ile intikam duygusu ortaya çıkar. Araştırmalar göre intikam, insanı harekete geçiren güçlü bir duygusal tetikleyici olduğunu belirtmektedir. Karşılaşılan kötü […]

Adli Psikoloji Tarihçesi

Adli Psikoloji Tarihçesi İlk defa Adli Psikoloji terimsel bir ifade olarak 1953 yılında İngiltere’de kullanılmıştır. 1940’lı yıllardan itibaren Amerika Birleşik Devletleri’nde adli süreçlerde tıp biliminden alınan yardımın yanı sıra psikoloji biliminden de yardım, daha etkin bir biçimde, alınmaya başlanmıştır. Benzer bir değişim Avrupa anakarasında da görülmüştür. Delillerin toplanması, değerlendirilmesi ve delillerin yargıya sunulmasında psikolojinin bir […]

Dinamik Psikoterapi Nedir?

Dinamik Psikoterapi sürecinde; terapist tedavide daha etkin bir rol oynar. Terapist hastanın içsel çatışmaları hakkında nötr bir tutum izlemez. Hangi savunmaların üzerine gidip, çözümleyeceğine, dokunmayacağı veya güçlendireceği alanlara karar verir. Terapistin her zaman nötr bir pozisyonda olmamasının dışında, dinamik psikoterapi yorumlayıcı psikanaliz modeline benzer. Tedavide esas alınan olgu direnç ve aktarımın çözümlenmesi üzerinedir. Psikanaliz‘den farklı […]

Bilişsel Değerlendirme ve Tedavi Süreci

Bilişsel terapide değerlendirme ağırlıklı olarak ilk görüşmelerde yapılmaktadır. Ancak değerlendirme ilk görüşmeler ile sınırlı değildir. Değerlendirme süreci terapi görüşmeleri süresince devam etmektedir. İlk görüşmelerde hastanın problemini anlamak temeldir. Bilişsel değerlendirme sürecinin yanı sıra hastalığın formülasyonu üzerinde çalışmak da önemlidir. Bilişsel terapide hasta tedaviye etkin katılım sağlar. Bu yüzden hasta-terapist ilişkisi bir işbirliği üzerine kurulu olmalıdır. […]

Bilişsel Terapinin Temel İlkeleri Nelerdir?

Bilişsel Terapi temel ilkeleri; Hasta ve hastanın problemleri bilişsel kavramlar ile formüle edilmektedir Terapist ve hastanın aktif katılımı bilişsel terapi için önemlidir. Bilişsel terapi probleme odaklanmaktadır. Aynı zamanda amaca yöneliktir. Bilişsel terapide odak “şimdiki zaman“dır. Bilişsel terapi eğiticidir ve hastaya kendi terapisti olması öğretilmektedir. Bu sayede hastalığın tekrarlanması önlenmeye çalışılmaktadır. Bilişsel terapi kısa süreli olur […]

Depresyona Giden Süreç – Depresyonun Nedenleri

Depresyonun nedenleri, kişinin hayatında bir anda büyük değişimler yaşaması ve bu değişimlerle baş edememesi sonucunda oluşan bir psikolojik problem olarak kısa bir giriş yapabiliriz. Elbette ki depresyon oldukça geniş bir konudur. Kişinin sevdiği bir insanı kaybetmesi, işini kaybetmesi ya da belirli kronik hastalıklarla baş etmesi gibi bir çok nedenin sonucu olarak ortaya çıkmaktadır. İnsanlar sevdikleri […]

İnsan Neden Kaygı Duyar?

Her insan hayatta kalmak için bir mücadele içindedir. Hayatın olağan akışı sırasında kimi zaman çeşitli aksaklıklar ortaya çıkar. Biz insanlar da yaşamımız boyunca ortaya çıkan krizleri aşabilmek için çeşitli reaksiyonlar veririz. Kaygı da bunlardan birisidir. Kaygıyı tanımlayacak olursak; Kaygı (anksiyete) bir olay ve durum karşısında yoğun bir korku ve panik duyma halidir. Bu yoğun korku ve […]

Depresyon İntihara Sürükler mi?

Depresyon gibi duygu durum bozukluğu gösteren kişilerde intihar düşünceleri ve eylemleri %20 ila %40 arasında artış gösterdiği literatürdeki çalışmalar tarafından ortaya konulmuştur. İntihar girişimleri olan insanların çoğunluğu depresyon dönemlerinde intihar düşünceleri ile uğraşmaya başlar. Malesef ki bir çok girişim bu dönemde intiharın başarıyla gerçekleşmesi ile sonuçlanır. İntihar düşünceleri ile baş etmekte zorlanıyorsanız güvendiğiniz bir yakınınızdan […]

Psikolojik Sağlamlık Nedir?

Psikolojik sağlamlık, kişinin yaşamındaki zor dönemlerde, bu dönemin üstesinden gelme/başa çıkma ve uyum sağlama yeteneğidir. Literatürde yapılan çalışmalara göre psikolojik sağlamlığı yüksek olan bireylerin, yoksulluk, hastalık, şiddet gibi zor yaşam olaylarına karşı daha iyi bir mücadele geliştirebildikleri ortaya konmuştur. Literatürde psikolojik sağlamlıkla ilgili tek bir boyutun tek başına yeterli olmadığı söylenebilir. Tanımların bir çoğunda bazı […]

Ben Narsist miyim?

Narsist kişiler, empati kurma duygusundan yoksun kişilerdir. Yani çoğunlukla empati kuramazlar ya da bilinçli olarak empati kurmaktan kaçınırlar.  Empatiyi tanımlayacak olursak; kendini bir başkasının yerine koyabilme bir başkasının duygularını anlayabilme ve onlar için kaygı duyabilme becerisidir. Narsistik kişilik bozukluğu yaşayan kimseler çevresindeki kişilerin ihtiyaçlarını, İsteklerini duygularını görmezden gelirler. Çoğunlukla kendilerinin odaklanırlar. Narsist kişiler sevgi gösterme […]

Aramak istediğinizi üstte yazmaya başlayın ve aramak için enter tuşuna basın. İptal için ESC tuşuna basın.

Üste dön