Sporda Tutkunluk

Tarihsel süreçte insanı,insan davranışlarını ve zihinsel süreçleri anlama ve açıklama çabası içerisine giren,bu kapsamda gelişme ve değişme içinde olan psikoloji bilimi günümüze değin pek çok alt dala sahip olmuş ve bu alt dallarda birtakım araştırmalar yürütülmüştür.Klinik psikoloji,sosyal psikoloji,gelişim psikolojisi,endüstri ve örgüt psikolojisi gibi köklü geçmişe sahip alt alanların yanı sıra “Spor Psikolojisi” gibi yakın geçmişe dayanan alt alanlar da mevcuttur.

Madde Bağımlılığı ve Ergenlik

Uyarı: Bu makale madde bağımlılığı konusunu çeşitli yönlerden incelemektedir. Madde bağımlılığı ile baş etmekte zorlanıyorsanız en yakın sağlık kuruluşundan yardım talep edin. Madde Bağımlılığı Nedir? Madde bağımlılığı, vücudun işlevini bozmasına rağmen kişinin kullanımına devam ettiği ve zarar gördüğü maddelerden vazgeçememesidir. Madde bağımlılığını ele aldığımızda sigara, alkol ve uyuşturucu maddeleri görmekteyiz. Bağımlı kimse madde kullanımına ara […]

Egzersiz Davranış Kuram ve Modelleri

Davranış Davranış, psikoloji literatürüne göre canlıların dış dünyaya karşı gösterdikleri, bilişsel alandai duyuşsal alanda ve psikomotor alanda gösterdikleri tepkileri tanımlamak için kullanılan bir terimdir. Bilişsel alan, duyuşsal alan ve psikomotor alan boyutları birbirleri ile etkileşim halinde olup bunun sonucunda davranışlar ortaya çıkar. Davranış, cansız varlıklar için söz konusu değildir. Davranış, canlıların çevre ile etkileşim ve […]

Sporda Özyeterlik

Öz yeterlik algısı spor bilimlerinde, rekabet sırasında sporcunun yeteneklerini en iyi seviyede sergileyebileceğine, rakibin performansını aşmasına, duyguların yönetilmesi anlamına gelebilmektedir. Örneğin bir basketbol müsabakasında kendi takımına göre güçlü bir takımla mücadele edecek olan sporcu iyi oynayacağından emin olabilir. Duygularını kontrol etmekte de zorlanacağını hissedebilir. Sporda öz yeterlik algısı, sporcunun yaşadığı bir çok boyutu içinde barındıran […]

Düşmanca ve Korumacı Cinsiyetçilik

Düşmanca Cinsiyetçilik Düşmanca Cinsiyetçilik, erkeklerin otoritelerini ve baskınlıklarını tehdit edebilecek kadınlara karşı açıkça sergilenen olumsuz bakış açısını ifade eden bir kavramdır. Düşmanca Cinsiyetçilik , geleneksel cinsiyet rollerinin ve erkek-kadın arasında algılanan güçlü-güçsüz ilişkisi, erkekler tarafından kadınlara küçük düşürücü özellikler ile ithamda bulunmaları, kadınları cinsel nesne olarak ele alması ve istismarı haklılaştırmayı içeren kavramdır. Örneğin kadınların, […]

Sosyal Psikolojinin Toplumsal Sorunlara Uygulanması

Sosyal Psikoloji, birey-sosyal dünya arasında olan etkileşimi inceleyen, psikolojinin alt bilim dalıdır. Kişinin davranışlarının, düşüncelerinin, başka kişiler tarafından nasıl etkilediği sorusunun cevaplarını aramaya çalışan “Sosyal Psikoloji”, toplum içinde bulunan bireyin tutum, davranış ve inançları üzerindeki etkilerini araştırır. Sosyal Psikolojisi sayesinde toplum içinde yaşayan bireyi daha iyi anlayabilmekteyiz. Toplum içindeki bireyin toplumdan etkilenmesi ve bireyinde toplumu […]

Evrimci Psikoloji ve Sosyal Rol Kuramı Arasındaki Benzerlik ve Farklılıklar

Sosyal Rol Kuramı, Eagly tarafından ortaya atılmış bir kuram olup “davranışın bireyin içinde bulunduğu toplum, kültür öğelerinin veya toplumun verdiği sosyal rollerle şekilleneceği” tezini savunur. Kurama göre kadın ve erkek toplum içinde farklı rollere sahiptir. Toplumsal hiyerarşide erkekle daha yüksek konuma sahip olduğu için kadın ve erkeklerin birbirinden beklentileri açısından farklılıklar vardır. Bu farklılıklar da […]

Çalışma Yaşamında Cam Tavan

Cam tavan engeller 1986 yılında Wall Street Journal ’de yayınlanan iş hayatında kadınlar konulu raporda geçen bir kavram olarak geçmiştir. Kadınların yönetici pozisyonuna yükselmesinin kurum kültürü ve ön yargılardan önemli ölçüde olumsuz yönde etkilendiğini  belirten bir kavram olarak karşımıza çıkmaktadır. Çalışma hayatında etkin rol alan kadınlar belirli bir pozisyona eriştikten sonra görevde yükselmelerini etkileyen etkenlerin […]

Değişmeyen Gerçek: Ölüm

Ölüm Gerçeği ve İnsan Evrende canlılık var olduğu ilk andan itibaren ölüm bir gerçeklik olarak varlık bulabilmiştir. Ölüm yaşamın sona ermesi olarak anlaşılmaktadır ve tanımlanmaktadır. Ölüm, kavramsal olarak; canlı bir varlığın bütün yaşamsal fonksiyonlarının geri döndürülemez biçimde sonlanmasıdır. Ölüm kavramı diğer bilimin de bir konusu olduğu gibi psikoloji biliminin de bir konusudur. Ölüm ve insan […]

Ergen ve Özgüven

Ergenlik Dönemi Ergenlik dönemi bireyin çocukluktan yetişkinliğe geçiş sürecinde, gerekli olan gelişimsel özellikleri edinmeye başladığı bir dönemdir. Aynı zamanda ergenlik dönemi “yetişkinliğe ilk adım” olarak da ele alınmaktadır. Bireyler bu dönemde çocukluk dönemine ait bazı özelliklerini sürdürmeye devam ederken yetişkinliğin gerektirdiği karakteristik özellikleri de kazanmaya başlarlar. Ergenlik dönemindeki bireyin dış görünüşü hızla değişmekte ve fizyolojik […]

Aramak istediğinizi üstte yazmaya başlayın ve aramak için enter tuşuna basın. İptal için ESC tuşuna basın.

Üste dön