Üstünlük Kompleksi Nedir?

kÜstünlük kompleksi, Alfred Adler tarafından açıklanmış bir kavramdır. Üstünlük kompleksi, kişinin doğuştan itibaren var olan aşağılık kompleksine dayanarak kişinin kendisini diğerlerinden daha üstün olarak ele alma ve kendini yüceltmesi durumudur. Üstünlük kompleksi yetersizilik duygusuna bir savunma mekanizması olarak ortaya çıkan üstünlük çabasının aşırıya ulaşmış boyutu olarak karşımıza çıkar. Üstünlük Kompleksinin Nedenleri Kişinin yaşadığı yetersizlik duygusunu […]

Psikoloji ve Biyolojinin Farkları Neler?

Biyoloji, canlıları inceleyen bilim dalıdır. Tüm canlıları ve tüm gezegeni kapsayan küresel boyuttan, hücrelere kadar mikroskobik olayları inceleyen bilim dalıdır. Enerji ve maddenin çoğalması, madde sentezlenmesi ve organizmayı ilgilendiren tüm olayları incelemektedir. Dolayısıyla biyoloji tek bir canlıyı değil, popülasyonu inceler. Örneğin biyoloji bir insanı incelemek yerine, tüm insanlar ile ilgilenir. Biyoloji sadece davranışı incelemez, canlılığın […]

İnsanlar Neden Yalan Söyler?

Yalan, bir diğer kişiyi aldatmak amacıyla gerçeğe aykırı söylenen söz olarak tanımlanmıştır. Yalan söylemek çeşitli nedenlerden kaynaklanan bir davranıştır. İsanlar kendilerini tehdit altında hissettiklerinde ve olması muhtemel sonuçlardan kaçınmak istediklerinde yalan söyleme davranışında bulunabilirler. Robert Feldman’a (Professor of Psychological and Brain Sciences) göre yalan söyleme davranışı benlik saygısı ile alakalıdır. Benlik saygısının tehdit altında olduğunu […]

Psişe Nedir?

Psişe kavramı insanların zihnini, bilinçaltı ve bilinç üstünü ifade eden bir kavramdır. Psikoloji bilimi psişenin bilimsel ve nesnel olarak incelendiği bilim dalıdır. Psişe kavramı psikoloji ve felsefede antik dönemlerden beri kullanılır ve insan doğasını bilimsel açıdan anlamak için temel kavramlardan birini oluşturur. Ruhbilim olarak da adlandırılan psikoloji sözcüğünün oluşumundaki psişe Türkçede ruh olarak da kullanılmaktadır.

Sınav Heyecanını Kontrol Etme

Sınav heyecanı “performans kaygısı” olarak da yorumlanabilir. Herhangi bir alanda yaşanan başarısızlığı genelleştirerek kişinin kendi beceriksizliği olarak algılaması olarak tanımlanan performans kaygısı, öğrencinin bir sınavda yaşadığı başarısızlığı “Ben bir sınavda başarısız oldum” yerine “Ben başarısız biriyim” olarak algılamasına yol açar. Heyecanı doğru kontrol etmek önemli Performans kaygısı; zihinsel, fizyolojik ve duygusal belirtiler şeklinde görülebilir. Kalbin […]

Aşağılık Duygusu

Aşağılık duygusu kavramı, Alfred Adler tarafından ortaya konulmuştur. Alfred Adler’e göre her insan dünyaya bir aşağılık dünyası ile gelir. Kişinin kendisini bazı yönlerden diğer insanlara göre daha aşağı hissetmesine sebep olan karmaşa aşağılık duygusudur. Aşağılık duygusu insanın doğumu itibariyle başlar. Çocuk doğduktan sonraki süreçte yetersiz ve güçsüzdür. Başka bir insan tarafından temel yaşam fonksiyonları desteklenmelidir. […]

Terk Edilme Korkusu

Terk edilme korkusu, kişinin yaşadığı kayıplar, travmatik yaşam olayları, gelişimsel deneyimler sonucunda ortaya çıkabilecek karmaşık bir olgu olarak karşımıza çıkmaktadır. Terk edilme korkusu literatürde bir fobi olarak karşımıza çıkmasa da yıkıcı özellikleri olan korkulardan birisidir. Terk edilme korkusu hakkında öne sürülen bir teoriye göre, bilişsel gelişimde kişinin yaşadığı problemlerden bahseder. Kişinin bebeklik döneminden itibaren, dünyayı […]

Ayrılık Acısı ile Başa Çıkmak

Bir ilişkinin bitişi itibari ile ortaya çıkan hissi “ayrılık acısı” olarak nitelendirebiliriz. İlişkide ayrılık sonrasında değer verilen birtakım şeylerin yitirilmesi, son bulması kişiye acı ve mutsuzluk vermektedir. Sevilen kişiden ayrılmak bu durumu oluşturan etkenlerden birisidir. Hayatın en önemli yerinde olan kişinin artık orada olmaması ve bir bakıma alışkanlık haline gelmiş bazı ritüellerin ve o kişinin […]

Kıskançlığın İlişkilere Etkileri

Kıskançlık sevilen kişiyi kaybetmeye karşı geliştirilen bir endişedir. Kıskançlık ikili ilişkileri uzun vadede yıpratabilecek bir çok etki yaratabilir. Sevdiği kişi üzerinde baskı kurmak, kıskançlığın sebep olduğu bir durumdur. Bu baskı ile kaybetmeye karşı geliştirdiği endişeninden kurtulmaya çalışan kişi en mantıksız anlarda bu baskıyı artırma eğiliminde bulunabilir. İlişkilerde uygulanan baskı, sevilen kişinin sosyal yaşamı, aile yaşantısı […]

İlişkilerde Kıskançlık

Çoğu insana göre bir ilişkide aşkın kanıtı olarak gösterilen “kıskançlık”, ilişkilere uzun vadede zarar veren güvensizliği çağrıştıran en önemli sorunlardan birisidir. Türkiye toplumunda “kıskançlık” bir sevgi işareti olarak görülmüştür. Bu toplumsal algıdan dolayı karşılıklı güvene dayalı ikili ilişkiler kimi zaman zor dönemlerden geçmektedir. Kıskançlık Kavramı Kıskankçlık, hayatın her alanında etkisini gösterebilen, insanların hayatında sıkça geçen […]

Aramak istediğinizi üstte yazmaya başlayın ve aramak için enter tuşuna basın. İptal için ESC tuşuna basın.

Üste dön