Nesne Kalıcılığı Nedir?

Nesne kalıcılığı, nesnelerin beş duyu organının herhangi biri ile anlarda bile kaybolmadığı ve hala var olmaya devam etmesi anlayışıdır. Nesne Devamlılığı “Gelişim Psikolojisi” alanında incelenen temel bir kavramdır. Nesne kalıcılığı anlayışının insanda ne zaman geliştiği konusunda bilimsel bir fikir birliği bulunmamaktadır. Bebeklerde nesne kalıcılığını ilk kez inceleyen kişi Jean Piaget’tir. Piaget’in teorisine göre insanlar nesne […]

Rett Sendromu Nedir?

Rett Sendromu, Dr. Andreas Rett tarafından tanımlanan ve 1983 yılında yayınlanan bir raporla dünya çapında tanınan bir hastalıktır. Rett sendromu özellikle kız çocuklarında görülen nörolojik bir hastalıktır. Bu sendrom erkek çocuklarda görülme olasılığı kız çocuklarında görülme olasılığına göre düşüktür. Rett Sendromu görülen çocuklar, 6-18 aylık yaşam evrelerinde normal çocuklar gibi bir gelişim gösterirler. Yaşamlarının ilerleyen […]

Otizm

Otizm, 3 yaş civarında başlayan ve hayat boyu devam eden bir gelişimsel bozukluktur. Otizm, hastaları sözel ya da sözel olmayan şekillerde iletişim kurmakta sorunlar yaşamaktadır. Günümüzde basit testler ile tanısı erken konulabilmektedir. Erken tanı ve hastaya uygun rehabilitasyon programı ile otizm hastalarının hayata kazandırılması daha kolay olabilmektedir. Otizm’in sebeplerinin ne olduğunu tam olarak bilememekteyiz. Otizmin […]

Kimlik Karmaşası Yaşayan Ergen

Ergenlik, kişinin çocukluktan yetişkinliğe geçişinde yaşadığı gelişimsel dönemin adıdır. Kişi bu dönemde yoğun psikolojik, fiziksel duygusal gelişimleri yaşamanın yanı sıra çocuksu özelliklerini kaybetmeye, yetişkinler gibi sorumluluklar almaya başlar. Toplumdaki rolünün ne olduğu, yaşamının anlamı ve amacı, yaşamın ileriki dönemlerinde ne yapacağını bu dönemde daha yakından tanımaya ve tanımlamaya başlar. Ergenlik dönemi, kişinin özerklik kazanmaya başladığı […]

Ergen ve Özgüven

Ergenlik Dönemi Ergenlik dönemi bireyin çocukluktan yetişkinliğe geçiş sürecinde, gerekli olan gelişimsel özellikleri edinmeye başladığı bir dönemdir. Aynı zamanda ergenlik dönemi “yetişkinliğe ilk adım” olarak da ele alınmaktadır. Bireyler bu dönemde çocukluk dönemine ait bazı özelliklerini sürdürmeye devam ederken yetişkinliğin gerektirdiği karakteristik özellikleri de kazanmaya başlarlar. Ergenlik dönemindeki bireyin dış görünüşü hızla değişmekte ve fizyolojik […]

Lawrance Kohlberg’in Ahlaki Gelişim Kuramı

1. Düzey: Gelenek Öncesi: Ahlak Öncesi: Dış Denetim. İlk Evre: bağımlı ahlak, heteronom, cezadan kaç-ödül al, ceza ve itaat eğitimi. Doğru olan ceza içeren kuralları çiğnemekten kaçınmadır. Doğru olanı yapma nedenleri: cezadan kurtulma, otoritenin üstün gücü Bu evrede toplum görüşü benmerkezcidir. Fizyolojik çıkarlar daha önemlidir. İkinci Evre: Bireyselcilik, araçsal amaç, değiş tokuş, saf çıkarcılık. Doğru […]

Piaget: Ahlaki Gelişim Evreleri

Toplumda etkin bir biçimde kullanılarak değerler sistemi oluşturulmasına, ahlak gelişimi denir. Oyun oynama, kurallar hakkında soru sorma, hırsızlık vs… İşlem öncesi dönemin sonlarına doğru ahlak gelişimi başlar. Gelişimin iki koşulu vardır: karşılıklılık ve özerklik. Piaget’in 2 Evreli Ahlak Gelişim Kuramı Ahlaki gerçeklilik: İşlem öncesi çocuklarda başlar. Çocuklarda gerçeklik ilkesine göre hareket eder. Kurallar değişmezdir. 10 […]

Piaget: Bilişsel Gelişim Evreleri

Temel Kavramlar Zeka: Çevreye uyum sağlama, baş etme Gözden geçirilmiş klinik Yöntem: Yarı yapılandırılmış bir araştırma ortamı. Vaka incelemesi öncesinde çocuğun düşünce yapısını ortaya çıkarmak amaçlanır. Örgütleme: Amaç Denge Kurma Şema: Örgütlenmiş davranışlardır. Zihinsel Şema: Top çeşitlerini bilmek. Davranışsal Şema: Top oynamak. Uyun Sağlama: Çevre ile etkileşirken uyumlu olma Özümleme: yeni bilgiyi, eski şema ile […]

Erikson-Psikososyal Gelişim Evreleri

Her şey çocukluk dönemi ile açıklanamaz. İnsanın kendi sorumluluğuna yönelik güven de küçümsenir. Bu düşünce Freud ile temel farkını ortaya koyar. Sağlıklı insan dış dünyadan gelen bilgileri, düzene sokar. Algılanan durumları değerlendirir. Bilinç düzeyinde çağrıştırarak onları değerlendirir. Uyum sağlayıcı davranışları yönetir. Geleceğe yönelik Tasarılar yapar. İnsan olmak istediği ve olduğu arasındaki oran kadar kendini mutlu […]

Aramak istediğinizi üstte yazmaya başlayın ve aramak için enter tuşuna basın. İptal için ESC tuşuna basın.

Üste dön