Çarpık Hikayeler: Konfabulasyon

Konfabulasyon(Masallama), herhangi bir etki olmaksızın kişinin kendisi hakkında ya da herhangi bir anı, olay vb. hakkında yanlış yorumlamalar yapması veya anı üretmesine denir. Konfabulasyon bir bellek hatasıdır. Konfabulasyon yaşayan insanlar ince değişikliklerden tuhaf uydurmalara kadar geniş bir yelpazede yanlış anılar sunarlar. Bu yönüyle konfabulasyon kandırma niyeti taşımayan, bireyin bahsi geçen anı ya da bahsettiği şeyin yanlış olduğunu bilmemesidir. Bireyler yanlış olduğu bariz belli olan anılar ya da olaylar anlatırken kimi zaman da bahsettiği şeyler içsel tutarlılık ve uyumluluk gösterir.

Konfabulasyonlar genellikle otobiyografik bellekte görülür. Konfabulasyona uğramış bir anının kodlanması, depolanması ve geri çağrılma süreçlerinin birinde ya da bir kaçında sapmaya uğramış olması durumu söz konusudur. Bu konfabulasyon tipi Korsakoff sendromunda yaygın olarak gözlemlenir.

Buna Göz Atın  Piaget: Bilişsel Gelişim Evreleri

Konfabulasyonları sözel ve davranışsal boyutta inceleyecek olursak, sözel konfabulasyonlar, bir anının yanlış anlatılmasıdır. Davranışsal boyuttaki bir konfabulasyon ise çarpık olarak hatırlanan bir anının üzerine kişinin hareket etmesidir. Aynı zamanda konfabulasyonu uyarılmış ve düşlemsel olarak da ayırabiliriz. Uyarılmış konfabulasyon, hatalı belleğe verilen normal tepki/yanıtı temsil eder. Uyarılmış konfabulasyon, amnezi ve demansta yaygındır. Düşlemsel konfabulasyon, bir işarete yanıt olarak ortaya çıkmaz yani düşlemsel konfabulasyon istemsizmiş gibi görünür.

Mersin Üniversitesi-Psikoloji Bölümü'nden 2020 yılında mezun oldum. Covid-19 döneminde yaygınlaşan "Online Terapi" yöntemi ile psikolojik danışma vermeye devam etmekteyim. Mersin Üniversitesi- Psikoloji Lisans 2016-2020 Çağ Üniversitesi- Psikoloji Yüksek Lisans 2021-... Çağ Üniversitesi- Hukuk Fakültesi 2021-...
Yazı oluşturuldu 87

Benzer yazılar

Aramak istediğinizi üstte yazmaya başlayın ve aramak için enter tuşuna basın. İptal için ESC tuşuna basın.

Üste dön