Sosyal Etki, Uyma ve İtaat Kavramları

Sosyal Etki, bireyin düşünceleri, hisleri ve tutumları, davranışlarında içinde bulunduğu topluluk ve temasta bulunduğu insanlar sayesinde değişmesi sosyal etkidir. Sosyal etkileşim, sosyal davranışı ortaya çıkarır. Sosyal etki, uyma, rica veya zorlamalar ile davranışta, tutumda yüzeysel ve geçici değişme, itaat gibi türleri içinde barındırır.

İçerik

Uyma Nedir?

Uyma, kişinin görüşlerini içinde bulunduğu topluluğun görüşlerine paralel biçimde değiştirmesidir. Uyma davranışına günlük yaşamda sıkça rastlanır. Toplumun benimsediği şekilde giyinmek, toplumun benimsediği şekilde konuşmak uyma davranışına örnek verilebilir. Kişiler kimi zaman toplumun çeşitli kurallarını kabul ediyormuş gibi görünebilir. Kimi zaman ise kuralları içtenlikle benimser. Sosyal ilişkilerin güvenli biçimde sürmesi, uyma davranışının getirdiği avantajlardandır.

İtaat Nedir?

İtaat, kişi istemediği bir konuda, başkalarının isteğine bağlı olarak çeşitli davranışlar sergilemesidir. İnsanlar doğdukları andan itibaren güçsüzlerdir ve güçsüz yapıdadırlar bundan dolayı da itaat etmek zorundadırlar. İhtiyaç halinde bulunan bireyler itaate en yakın durumda olan bireylerdir. Kaynaklara erişim ve hayatta kalmak itaat sayesinde mümkün olabilmektedir.

Buna Göz Atın  Medyada Sosyal Temsil Olarak Erkeklik ve Kadınlık

İtaat eden bireyler, özgürlüklerini ve birtakım haklarını boyun eğdiği tarafın insiyatifine bırakmaktadır. Çocukluktan itibaren itaat etme davranışı çeşitli değişimler geçirir. Ancak itaat davranışı kişinin hayatının genelini işgal edecek duruma gelmiş ise tutsak yapıda bir yaşam söz konusudur.

Sosyal Etkileşim Nedir?

İletişim yolu ile iki veya daha fazla grubun birbirlerinden karşılıklı olarak etkilenmesi sosyal etkileşimdir. Sosyal etkileşim literatürde kimi zaman sosyal ilişki olarak da isimlendirilmektedir.

Mersin Üniversitesi-Psikoloji Bölümü'nden 2020 yılında mezun oldum. Covid-19 döneminde yaygınlaşan "Online Terapi" yöntemi ile psikolojik danışma vermeye devam etmekteyim. Mersin Üniversitesi- Psikoloji Lisans 2016-2020 Çağ Üniversitesi- Psikoloji Yüksek Lisans 2021-... Çağ Üniversitesi- Hukuk Fakültesi 2021-...
Yazı oluşturuldu 87

Benzer yazılar

Aramak istediğinizi üstte yazmaya başlayın ve aramak için enter tuşuna basın. İptal için ESC tuşuna basın.

Üste dön