İçgrup Yanlılığı ve Dış Grup Ayrımcılığı Toplumsal Cinsiyetler Yönünden İncelenmesi

İnsanlar kendilerini bir gruba ait hissetme eğilimine sahiptir. Sosyal psikolojide en önemli kavramlardan birisi grup kavramıdır. İnsanlar ait olduğu gruptan bir üyenin sahip olduğu özellikleri daha olumlu bulurken veya yaptığı davranışları daha olumlu bulabilmektedir. Birey iç grubundaki diğer üyeleri ile aralarındaki farkları az olarak algılamaya başlar ve kendi grubunu daha olumlu algılamayı tercih eder. Bunun yanı sıra diğer grupları olumsuz olarak algılama eğilimine gidebilmektedir.

Cinsiyetler arası farklardan kaynaklanan iç grup yanlılığında bireyler, kendi cinsiyetindeki kişileri destekleyerek toplumda kendi grubunun statüsünü korumayı hedefler. Cinsiyetlerin kutuplara ayrılması ile erkekler erkekleri, kadınlar da kadınları daha olumlu olarak algılarlar. Örnek verecek olursak; Bir kadın, bir başka kadınla benzer özellikler taşıdığını düşünerek hareket eder. Bunun yanında da karşı cinsiyetten birisi ile arasındaki özelliklerin benzerliklerini azaltmak ve aralarındaki farklılıkları vurgulama eğilimine gidebilir. Kısaca her cinsiyetin kendi içinde benzer özelliklere sahip olduğunu ve diğer cinsiyete göre özelliklerinin farklı olduğunu düşünmeye başlar.

Buna Göz Atın  Çalışma Yaşamında Cam Tavan

Dış grup ayrımcılığına baktığımızda da insanlar ait oldukları grubun dışındaki gruplardan kendini farklı bir yerde tutarak, diğer gruplara karşı ayrımcılık yapmaya başlar. Burada biz ve onlar diye ayrılan gruplar vardır.

Cinsiyetler arasındaki farka bakacak olursak da bunu bir örnekle açıklayabiliriz; erkeklerin toplumda kadınlara göre daha üst konumlarda yer alması gerektiğini düşünen bir erkek dış grup ayrımcılığı güttüğünü söyleyebiliriz. Bireyler kendi cinsiyetinden olan kişilerle daha fazla iletişim kurma, yeni sosyal gruplar oluşturma eğilimi içine girerek diğer cinsiyeti dışlama eğilimine girebilirler. Bu yönüyle de birey kendi cinsiyetinden birisini kayırma yoluna gider.

Kaynaklar

  1. Bal, Fatih. (2018). SOSYAL GRUP YANLILIĞININ CİNSİYET FARKLILIĞINA GÖRE BELİRLENMESİ. Journal of International Social Research. 11. 431-447. 10.17719/jisr.2018.2557.
  2. https://tr.wikipedia.org/wiki/Sosyal_kimlik_teorisi
  3. https://auzefalmsstorage.blob.core.windows.net/auzefcontent/18_19/psikoloji/4/index.html
Mersin Üniversitesi-Psikoloji Bölümü'nden 2020 yılında mezun oldum. Covid-19 döneminde yaygınlaşan "Online Terapi" yöntemi ile psikolojik danışma vermeye devam etmekteyim. Mersin Üniversitesi- Psikoloji Lisans 2016-2020 Çağ Üniversitesi- Psikoloji Yüksek Lisans 2021-... Çağ Üniversitesi- Hukuk Fakültesi 2021-...
Yazı oluşturuldu 87

Benzer yazılar

Aramak istediğinizi üstte yazmaya başlayın ve aramak için enter tuşuna basın. İptal için ESC tuşuna basın.

Üste dön