Düşmanca ve Korumacı Cinsiyetçilik

Düşmanca Cinsiyetçilik Düşmanca Cinsiyetçilik, erkeklerin otoritelerini ve baskınlıklarını tehdit edebilecek kadınlara karşı açıkça sergilenen olumsuz bakış açısını ifade eden bir kavramdır. Düşmanca Cinsiyetçilik , geleneksel cinsiyet rollerinin ve erkek-kadın arasında algılanan güçlü-güçsüz ilişkisi, erkekler tarafından kadınlara küçük düşürücü özellikler ile ithamda bulunmaları, kadınları cinsel nesne olarak ele alması ve istismarı haklılaştırmayı içeren kavramdır. Örneğin kadınların, […]

Medyada Sosyal Temsil Olarak Erkeklik ve Kadınlık

Sosyal Temsil kuramı 1960‘lı yıllarda Serge Moscovici tarafından ortaya atılmıştır. Kuram temelini Durkheim’in kolektif temsil kuramından almıştır. Sosyal biliş süreçlerinin birey veya gruplar arası sosyal-psikolojik işleyişinin nasıl etkilendiğini ele alır. Bununla birlikte grup üyeliklerinin bireylerin bilincini nasıl şekillendirdiği ve sürdürdüğüne odaklanır. İnsanların dünyaya ilişkin paylaştıkları görüşleri ele alır. Teori, insanların aynı veya benzer görüşleri ne […]

İçgrup Yanlılığı ve Dış Grup Ayrımcılığı Toplumsal Cinsiyetler Yönünden İncelenmesi

İnsanlar kendilerini bir gruba ait hissetme eğilimine sahiptir. Sosyal psikolojide en önemli kavramlardan birisi grup kavramıdır. İnsanlar ait olduğu gruptan bir üyenin sahip olduğu özellikleri daha olumlu bulurken veya yaptığı davranışları daha olumlu bulabilmektedir. Birey iç grubundaki diğer üyeleri ile aralarındaki farkları az olarak algılamaya başlar ve kendi grubunu daha olumlu algılamayı tercih eder. Bunun […]

Sosyal Psikolojinin Toplumsal Sorunlara Uygulanması

Sosyal Psikoloji, birey-sosyal dünya arasında olan etkileşimi inceleyen, psikolojinin alt bilim dalıdır. Kişinin davranışlarının, düşüncelerinin, başka kişiler tarafından nasıl etkilediği sorusunun cevaplarını aramaya çalışan “Sosyal Psikoloji”, toplum içinde bulunan bireyin tutum, davranış ve inançları üzerindeki etkilerini araştırır. Sosyal Psikolojisi sayesinde toplum içinde yaşayan bireyi daha iyi anlayabilmekteyiz. Toplum içindeki bireyin toplumdan etkilenmesi ve bireyinde toplumu […]

Aramak istediğinizi üstte yazmaya başlayın ve aramak için enter tuşuna basın. İptal için ESC tuşuna basın.

Üste dön