BDT: Temel İnançlar Nedir?

Bilişsel Davranışçı Terapi Nedir?

Temelleri 1960’lı yıllarda Aaron Beck tarafından atılan bir terapi ekolüdür. Bilişsel Davranışçı Terapi ekolü, Beck’in depresif hastalar üzerinde yapmış olduğu çalışmalar sayesinde gelişmiştir. Bugün anksiyete ve borderline kişilik bozukluğu tedavisi gibi bir çok alanda başvurulan bir terapi ekolüdür.

Temel İnanç

Sahip olunan en temel inançlara temel inanç denilmektedir. Temel İnançlar genellikle aşırı genellemelerden oluşmaktadır ve kesin olma eğilimine sahiptir. Bireyin kendisine ve çevresine ait bilgileri nasıl düzenleyeceğini belirleyen, kendisi, diğerleri ve dünya ile ilgili temel varsayımları içeren bilişsel yapılardır. Temel İnançlar geçmiş yaşantı ve deneyimlerden oluşmuştur.

Buna Göz Atın  BDT: Bilişsel Davranışçı Terapi Nedir?

Temel inançlar bütün insanlarda olumlu ve olumsuz çiftler halinde bulunmaktadır. Sağlıklı bireylerde olumlu temel inançlar, olumsuz inançlara göre daha etkin halde bulunmaktadır.

Bilişsel Davranışçı Terapide Temel İnançlar

Bilişsel Davranışçı ekolü benimsemiş terapistler, seanslarında yoğun olarak temel inançlar üzerinde çalışırlar. Temel inançlar çocukluk döneminden itibaren öğrenme yolu ile gelişen düşünce boyutundaki inançları kapsamaktadır.

Deneyimler yolu ile oluşan neden sonuç ilişkileri, olaylara karşı geliştirilen kanaatlar, temel inançları oluşturmaya başlar. Kişiler tecrübeleri sonucunda kanaatlerini genelleyebilir ve toplumdan öğrenilen düşünceler de temel inanç haline gelebilir.

Mersin Üniversitesi-Psikoloji Bölümü'nden 2020 yılında mezun oldum. Covid-19 döneminde yaygınlaşan "Online Terapi" yöntemi ile psikolojik danışma vermeye devam etmekteyim. Mersin Üniversitesi- Psikoloji Lisans 2016-2020 Çağ Üniversitesi- Psikoloji Yüksek Lisans 2021-... Çağ Üniversitesi- Hukuk Fakültesi 2021-...
Yazı oluşturuldu 81

Benzer yazılar

Aramak istediğinizi üstte yazmaya başlayın ve aramak için enter tuşuna basın. İptal için ESC tuşuna basın.

Üste dön