Borderline Kişilik Bozukluğu

Borderline (Sınırda) Kişilik Bozuluğu, karmaşık ve ciddi bir kişilik bozukluğudur. Borderline Kişilik Bozukluğu’na sahip kişiler dürtülerini kontrol etme konusunda ve duygularını düzenlemede ciddi sorunlar yaşarlar. Bu kişiler çoğunlukla duygularını uygunsuz ve öfke gösterileri şeklinde dışa vururlar. Aynı zamanda Borderline Kişilik Bozukluğu olan kişilerde kendine zarar verme eğilimleri ve intihar düşünceleri sıkça görülür. Kendilerine zarar vermelerinin altında intihar düşüncesi yatmamasına karşın büyük bir bölümü intihar yolu ile hayatlarını kaybederler.

Borderline Kişilik Bozukluğu Belirtileri

Borderline Kişilik Bozukluğu’na sahip kişiler, dramatik ruh hali değişimleri, şiddetli öfke ve huzursuzluk gibi belirtiler gösterir. Ruh halinde olan değişimler, stresli yaşam koşulları, kişiler arası ilişkiler ya da içsel çatışmalardan kaynaklanır. Bu bireyler aynı zamanda terk edilmeye karşı aşırı hassastırlar. Terk edilme durumunda kendilerine zarar verme ya da intihar eğilimleri görülür.

Kişinin kendisini boşlukta hissetmesi, kimlik karmaşası, aşırı para harcama, madde kullanımı ve gereksiz risk alma eğilimleri gibi dürtüsel davranışlar Borderline Kişilik Bozukluğu’nu anlamak için ışık tutar. Aynı zamanda strese bağlı olarak paranoyakça veya mantıksız düşüncelerde bulunurlar. Bu bireyler için düşünceler siyah ve beyaz gibidir. Bu kısmı biraz daha açmak gerekirse, ya her şey harikadır (yüceltme eğilimi) ya da değersizlik ile tanımlamalar getirirler.

Borderline Kişilik Bozukluğu Sebepleri

Uzun bir süre boyunca Borderline Kişilik Bozukluğu’na ailelerin çocuk yetiştirme tutumlarının sebep olduğu söylense de günümüzde ortaya çıkan araştırmalar bu kişilik bozukluğunun temelinde biyolojik etmenlerin de olduğunu gösterdi. Son araştırmalara göre Borderline Kişilik Bozukluğu hastalarının nörotransmitterleri(duygu ve dürtü kontrolünden sorumlu nörotransmitterler) arasında dengesizlik olduğu saptanmıştır. Araştırmalara göre Borderline Kişilik Bozukluğu hastalarının bir çoğunda travmatik çocukluk deneyimlerinin olduğu görülmüştür. Katılımcıların önemli bir bölümü çocukluk döneminde cinsel istismara maruz kaldığını belirtmiştir. Bazı hastalar da sözlü ve fiziksel istismar yaşadığını belirtmişlerdir. Bir ebeveynin ölümü, ebeveynler arasında yaşanan travmatik ayrılmalar da hastaların bildirdiği erken dönem çocukluk travmalarındandır.

Buna Göz Atın  Rett Sendromu Nedir?

Borderline Kişilik Bozukluğu ve Tedavi

Borderline hastalarının birçoğu terapi vasıtası ile iyileşme yönünde umut verici gelişmeler kat etmiştir. Kişilerin yaşadıkları ani krizlerin durdurulması, kişiler arası ilişkilerde sorun çıkaran öğrenilmiş davranış kalıplarının tekrardan ele alınıp değişebilmesi terapi ile mümkün olmuştur.

İlaç tedavisi, kişinin yaşadığı mantıksız düşünceleri, paranoid sanrıların belirtilerini ve etkilerini azaltmak için etkili çözümler sunabilmiştir. Psikofarmakolojik yaklaşım kişinin yaşadığı sanrısal sorunları ve anksiyeteyi yatıştırmasında ve kontrol altında tutmasında çözümler sunabilmiştir.

Tedavi alanında değinilmesi gereken en önemli hususlardan birisi de çift ve aile terapisinin etkisidir. Hastaların yakın çevresi (aile ve eşi ile kurulan ilişkiler) ile kurduğu ilişkilerde olan hasarın etkilerinin azaltılabilmesi için çift ve aile terapisi etkin çözümler sunabilmektedir.

Mersin Üniversitesi-Psikoloji Bölümü'nden 2020 yılında mezun oldum. Covid-19 döneminde yaygınlaşan "Online Terapi" yöntemi ile psikolojik danışma vermeye devam etmekteyim. Mersin Üniversitesi- Psikoloji Lisans 2016-2020 Çağ Üniversitesi- Psikoloji Yüksek Lisans 2021-... Çağ Üniversitesi- Hukuk Fakültesi 2021-...
Yazı oluşturuldu 87

Benzer yazılar

Aramak istediğinizi üstte yazmaya başlayın ve aramak için enter tuşuna basın. İptal için ESC tuşuna basın.

Üste dön