Simgesel Etkileşim Nedir?

Simgesel etkileşim, büyük sosyal yapılardan ziyade bireysel eylemlere odaklanan ve bireysel eylemler ile toplum arasında var olan ilişkiyi açıklamaya çalışan teorik yaklaşımdır. Sembolik etkileşimcilik, insanın eylemlerinin ve insanların etkileşimlerinin yalnızca anlamlı iletişim veya sembolik alışveriş yolu ile anlaşılabileceğini öne sürer. Sosyal etkileşimciliğin mikro ölçeklerde etkileşimlere odaklanmanın bir sonucu olarak sosyal ve sosyal sistemlerin öznel ve kültürel yönlerini incelemeye imkan verdiğini söyleyebiliriz.

George Herbert Mead, sembolik etkileşim teorisinin önemli isimlerinden birisidir. Başkaları ile kurulan etkileşim vasıtası ile empati ve kimlik gelişiminin olduğunu söyler. Herbert Blumer ise Mead’ın öğrencisidir. Sembolik Etkileşim ekolünün önemli isimlerinden birisidir. Sembolik etkileşimin temel ilkelerini kavramsallaştırmıştır. Blumer; bireyler kendi ilgileri doğrultusunda nesnelere yükledikleri mânâlar vasıtası eyleme geçtiklerini ifade etmektedir.

Mersin Üniversitesi-Psikoloji Bölümü'nden 2020 yılında mezun oldum. Covid-19 döneminde yaygınlaşan "Online Terapi" yöntemi ile psikolojik danışma vermeye devam etmekteyim. Mersin Üniversitesi- Psikoloji Lisans 2016-2020 Çağ Üniversitesi- Psikoloji Yüksek Lisans 2021-... Çağ Üniversitesi- Hukuk Fakültesi 2021-...
Yazı oluşturuldu 87

Benzer yazılar

Aramak istediğinizi üstte yazmaya başlayın ve aramak için enter tuşuna basın. İptal için ESC tuşuna basın.

Üste dön