Paranoid Narsist Kimdir?

“Paranoid narsist” terimi, hem paranoid kişilik bozukluğu hem de narsistik kişilik bozukluğu özelliklerini içeren bir kombinasyonu ifade eder. Bu terim, bireyin hem paranoid düşüncelerle hem de narsistik özelliklerle karakterize edilen bir kişilik yapısına sahip olduğunu ifade eder. Paranoid kişilik bozukluğu, kişinin sürekli olarak diğer insanların niyetlerini yanlış yorumlama, güvensizlik, şüpheci düşünceler ve sürekli olarak tehlikede […]

Dissosiyatif Bozukluklar

Dissosiyatif bozukluklar , kimlik, bellek, algı, kimlik ve çevre ile alakalı duyumların bütünlüğünün bozulmasıdır. Genellikle travmatik deneyimlerle ilişkili olan dissosiyatif bozukluklar, deneyimlerle ilişkili zihinsel durumların bozulması olarak ele alınır. Düşünce, duygu, bellek, duygu ve benlik bir entegrasyon halinde bulunur. Buradaki bozukluğu, psikoloji biliminde dissosiyatif bozukluklar kapsamında değerlendirilir. Dissosiyatif bozukluklar 5 alt grupta incelenmektedir. Bunlar, dissosiyatif […]

Paronoyak Nedir?

Paronoyak , paranoya durumu yaşayan kişiyi ifade eder. Paranoya ise mantık dışı şüphe ve güvensizliği içinde barındıran bir düşünce kalıbı olarak ifade edilmektedir. Paranoyak bir kişi, gerçek olmayan veya aşırı abartılmış tehditlerin varlığına dair sürekli bir güvensizlik duyar. Bu durum, genellikle başkalarının davranışlarını yanlış yorumlama, kendini sürekli izleniyormuş gibi hissetme, komplo teorileriyle meşgul olma veya […]

Kleptomani Nedir?

Kleptomani, normal hırsızlık vakalarından farklı bir dürtü kontrol bozukluğudur. Kişilerin çalma dürtülerini kontrol etmekte zorlandığı bir durumdur. İşte kleptomaniyi açıklayan düzenlenmiş bir metin: Kleptomani, bireylerin ihtiyaçları olmayan nesneleri çalma dürtüsüne kapıldıkları ve bu dürtüyü bastırmakta zorlandıkları bir dürtü kontrol bozukluğudur. Bu terim, Yunanca kökenli “hırsız” anlamına gelen “Kleptes” kelimesinden gelmektedir. Kleptomani, kişilerin çalma dürtüleri nedeniyle […]

Madde Kullanım Bozukluğu Nedir?

Madde Kullanım Bozukluğu, psikolojide bir kişinin maddeyi kullanmasına rağmen çeşitli sorunlar yaşaması, buna rağmen maddeyi kullanmasını ifade eden bozukluktır. Bu bozukluk, nikotin, alkol ve yasa dışı maddeler gibi maddelerin sosyal, akademik ve mesleki sorunlara neden olduğu durumları kapsar. Kenevir, opioidler, sedatifler, hipnotikler, inhalanlar, halüsinojenler ve uyarıcılar gibi çeşitli maddeler bu bozukluğa neden olan yaygın yasa dışı […]

Narsistik Kişilik Bozukluğu

Narsistik kişilik bozukluğu, narsizm olgusunu içinde barındıran bir kişilik bozukluğudur. Narsisizm, genel olarak kişinin kendi kimliğine ve benliğine karşı bağlılık ve beğeni duyması olarak tanımlanmaktadır. Kişinin kendisine hayran olması, empatiye karşı isteksiz olması ve empari yapamamasıdır. 1898 yılında psikoloji literatürüne giren narsisizm kavramının kökenleri Yunan mitolojisine dayanmaktadır. Yunan mitolojisinde, kendisini suda görerek aşık olan Narkisos’tan […]

Filofobi Nedir?

Filofobi, aşık olmaktan kaçınma anlamına gelen bir korkudur. Psikoloji ve psikiyatri çalışamalarında incelenen filofobi kavramı “filos” ve “fobi” kelimelerinin bileşiminden oluşmaktadır. “Filos” Yunanca “sevgi” anlamına gelmektedir, ancak “fobi” kavramı ise ise “korku” anlamına gelmekle birlikte filofobi bu iki kelimenin birleşiminden oluşmaktadır. Filofobi aşık olmaya karşı gelişmiş korku olarak kavramsallaştırılabilir. Filofobi, çeşitli nedenlerle ortaya çıkabilir. Kişinin […]

Histriyonik Kişilik Bozukluğu

Histriyonik kişilik bozukluğu, bireyin duygusal, bilişsel ve işlevsel açıdan kişilikle ilgili bozukluklar yaşadığı bir durumu ifade eder. Bu rahatsızlığın en belirgin özelliği, kişinin olayları veya duygularını abartılı bir şekilde aktararak ilgi odağı olma çabasıdır. Bu bireyler, yakın ilişki kurma çabası içinde olmalarına rağmen ilişkileri genellikle yüzeyseldir. Ortama uyum sağlamak için çevrenin beklentilerine ve şartlarına uygun davranışlar […]

Çekingen Kişilik Bozukluğu

Çekingen kişilik bozukluğu, kaygılı ve korkulu göstergelere sahip kişilik bozukluklarıyla birlikte sınıflandırılmakta olan bir kişilik bozukluğudur. Bu kategoride obsesif-kompülsif kişilik bozuklukları ile çekingen ve bağımlı kişilik bozuklukları bulunmaktadır. Çekingen kişilik bozukluğunun görülme sıklığı %2,5 civarındadır. Kadın ve erkeklerde eşit olarak görülmektedir. Öte yandan sosyal anksiyete bozukluğu tanısı almış kişilerde yaygınlığı yüksektir. Çekingen kişilik bozukluğu olan […]

Antisosyal Kişilik Bozukluğu Nedir? Belirtileri, Tedavisi

Antisosyal kişilik bozukluğu, bireyin sosyo-kültürel topluluğunun etik ve davranışsal normlarına uyma yeteneğini engelleyen kronik bir hastalıktır. Bu bozukluğa sahip olan insanlar, dürtüsel, saldırgan ve manipülatif bir kişilik yapısına sahiptir. Antisosyal kişilik bozukluğu genellikle çocukluk ve ergenlik dönemlerinde isyankar ve saldırgan tutumlar şeklinde belirtiler gösterebilir. Ancak bu bozukluk için resmi tanı 18 yaşından sonra konulabilir. Kişilik, […]

Aramak istediğinizi üstte yazmaya başlayın ve aramak için enter tuşuna basın. İptal için ESC tuşuna basın.

Üste dön
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Reklam Engelleyici Algılandı!

Reklamları sevmediğinizi biliyoruz ancak sitemizin maliyetlerini reklamlar ile finanse ediyoruz. Lütfen reklamlara izin verin!