Narsist Neden Yalan Söyler?

Narsist, kendisine aşırı derecede hayranlık duyan kişidir. Narsist, diğer insanların duygularını anlamakta isteksizdir ve empati kuramaz. İsteksizliği ve empati kuramamasının bir sonucu olarak da yaptığı davranışlardan dolayı pişmanlık ve üzüntü yaşayamaz. Narsist kişinin içinde bulunduğu yaşam kendisini nasıl etkiliyorsa dünyayı da o şekilde ele alır. Bu yaklaşımın bir sonucu olarak da diğer kişilerin perspektifi ile dünyayı algılamakta sorun yaşar.

Narsist, içinde bulunduğu hayatta uygun bir rol model bulamamıştır. Kendisini yetersiz ve değersiz hissetmiştir. Çocukluk döneminde karşılıksız sevgi beklediği kişilerden sevgi ve değer görememiştir. Bunların sonucu olarak da özseverlik (narsisizm) duygusu gelişmiştir. Öz severlik duygusunun arka planında değersiz hissetmenin, kendisini yetersiz ve güçsüz olarak algılayan bireyin bunu dış dünyadan gizlemeye çalışmasının etkileri yatmaktadır. Kişi öz severlik duygusu ile kendisini biricik olarak ele almaya, dış dünyadaki insanların da önemsiz olduğu varsayımı ile hareket etmeye başlar.

Narsist karşısındaki insanları çeşitli manipülasyon yöntemleri ile kullanabileceğinin farkındadır. Bu yüzden narsist, yakın ilişki kurduğu kişinin güven, sevgi ve saygı duygularını istismar etmekten çekinmeyecektir. Karşısındaki kişilerin temel duygularını sömürebilmek için bütün imkanlarını değerlendirecektir. Manipülasyonlarının temelinde de bazı yalanlar bulunmaktadır. Karşısındaki kişilere bu manipülasyonlarda başarılı olmak uğruna söylemeyeceği yalan yoktur.

Buna Göz Atın  Narsistin İç Dünyası

Narsiste göre diğer insanların varlığı ve hisleri önemsizdir. Önemsiz olan diğer insanlara karşı bir sorumluluk duygusu taşımayan narsist kişi, bencil tutumlara sahip olmaya ve yalan söylemeye başlayacaktır. Bu davranışlardan dolayı pişmanlık duymayan kişi diğer insanların duygularını zerre önemsemeyecektir. Güvene dayalı ilişkiler de bu yüzden narsist kişi için önemli olmayacaktır ve yalan söylemesinin sonuçları ile her karşılaşmasında insanları değersizleştirmeye varacak davranışlarda bulunacaktır. Bununla beraber çoğu zaman söylediği yalanları açıklamak için yalan söylemedim şaka yaptım diyecektir.

Toparlayacak olursak yalanın varlığı narsistin karşısındaki kişileri manipüle edebilmesi için başvurduğu en önemli silah olarak görmekteyiz. Narsist yalanları aracılığı ile kurbanlarını elinde tutmaya çalışır ve onların yaşamsal enerjilerini kendi çıkarları uğrunda kullanmaya çalışır. Bu durumun varlığı da diğer insanlar açısından acı vericidir.

Mersin Üniversitesi-Psikoloji Bölümü'nden 2020 yılında mezun oldum. Covid-19 döneminde yaygınlaşan "Online Terapi" yöntemi ile psikolojik danışma vermeye devam etmekteyim. Mersin Üniversitesi- Psikoloji Lisans 2016-2020 Çağ Üniversitesi- Psikoloji Yüksek Lisans 2021-... Çağ Üniversitesi- Hukuk Fakültesi 2021-...
Yazı oluşturuldu 87

Benzer yazılar

Aramak istediğinizi üstte yazmaya başlayın ve aramak için enter tuşuna basın. İptal için ESC tuşuna basın.

Üste dön