Mantıksız Kuruntular: Paranoya

Paranoya, kişinin belirli alanlarda anlamsız korku, kuşku ve endişe taşıması olarak ele alınabilir. Paranoya kelimesi Yunanca’da düpedüz delilik anlamına gelen paranous kelimesinden gelmiştir. Paranoya genel itibari ile şizofreni ve diğer psikotik hastalıklarla iç içe görülebilen bir psikolojik problemdir. Paranoya az da olsa, psikotik olmayan kişilerde de görülebilir. Şizofreni hastalarının bir bölümünde kuruntular diğer belirtilere göre […]

Aramak istediğinizi üstte yazmaya başlayın ve aramak için enter tuşuna basın. İptal için ESC tuşuna basın.

Üste dön