Sosyokültürel Bilişsel Kuram-Vygotsky

Sosyokültürel Bilişsel Kuram, bilişsel gelişim üzerinde kültür, çevre ve dilin etkisinin olduğunu ileri sürer. Bütün sosyokültürel ortamlar çocuğa deneyim imkanı sunar. Vygotsky, çocukların bilgiyi aktif olarak aradığını ve yapılandırdığını söyler. Sosyokültürel Bilişsel Kuram’a göre; Çocuğun bilişsel becerileri gelişimsel olarak analiz edildiği zaman anlaşılabilir olmaktadır. Çocuğun bilişsel fonksiyonlarını anlayabilmek ve yordayabilmek için bir önceki biçimden sonra hangi duruma geldiklerini incelememiz gerekir.

Bilişsel beceriler sosyal ilişkilerden beslenir. Beceriler sosyokültürel zemin içerisinde yer almış halde bulunurlar. Çocuğun gelişimsel, sosyal ve kültürel etkinliklerinden ayrılamaz. Kültürün içinde var olan araçlar vasıtası ile çocuk bilişsel gelişimini doğru olarak sağlayabilir. Örneğin bir kültürde parmaklarla sayma hakimken başka bir kültürde abaküs ile sayı sayma yapılabilir.

Buna Göz Atın  Kalıtsal Davranış Nedir?

Vygostky’e göre öğretim, çocuğun gelişimini ilerletebildiği derecede iyidir. Öğretim, çocuğun gelişmeye açık alanını etkili olarak kullanmasını sağlamalıdır. Bu nedenle, doğrudan bire bir öğretim ve çocukların çocuklarla ve yetişkinlerle etkileşimlerini sağlayan öğretim biçimleri çocuğun bilişsel gelişiminde önemli rol oynar. 

Mersin Üniversitesi-Psikoloji Bölümü'nden 2020 yılında mezun oldum. Covid-19 döneminde yaygınlaşan "Online Terapi" yöntemi ile psikolojik danışma vermeye devam etmekteyim. Mersin Üniversitesi- Psikoloji Lisans 2016-2020 Çağ Üniversitesi- Psikoloji Yüksek Lisans 2021-... Çağ Üniversitesi- Hukuk Fakültesi 2021-...
Yazı oluşturuldu 87

Benzer yazılar

Aramak istediğinizi üstte yazmaya başlayın ve aramak için enter tuşuna basın. İptal için ESC tuşuna basın.

Üste dön