Lawrance Kohlberg’in Ahlaki Gelişim Kuramı

1. Düzey: Gelenek Öncesi: Ahlak Öncesi: Dış Denetim.

 • İlk Evre: bağımlı ahlak, heteronom, cezadan kaç-ödül al, ceza ve itaat eğitimi.
  • Doğru olan ceza içeren kuralları çiğnemekten kaçınmadır.
  • Doğru olanı yapma nedenleri: cezadan kurtulma, otoritenin üstün gücü
  • Bu evrede toplum görüşü benmerkezcidir. Fizyolojik çıkarlar daha önemlidir.
 • İkinci Evre: Bireyselcilik, araçsal amaç, değiş tokuş, saf çıkarcılık.
  • Doğru olan: yalnızca, çıkar amacıyla kurallara uyma.
  • Doğru olanı yapma nedeni: çıkar için yaşama
  • Bu evrede toplumsal görüş: kendi çıkarlarını karşılamak.

2.Düzey: Geleneksel Evre: Role Uymacı

 • Üçüncü Evre: Kişiler arası etkileşim ve iyi çocuk olma eğilimi
  • Doğru olan: Tanıdıkların beklentisine uyma.
  • Doğruyu yapma Nedenleri: Kendisi ve Başkası için iyi insan olma
  • Toplumsal Görüş: Diğerleri ile ilişkilerini ön planda tutar.
 • Dördüncü Evre: Toplumsal Sistem, Vicdan, Kanun ve Düzen Eğilimi
  • Doğru olan: kabul edilmiş güncel görevleri yerine getirme.
  • Nedenler: Kurumun ve Toplumun devamını sağlamak
  • Toplumsal Görüş: Kuralları tanımlayan Sistemin bakış açısını belirler.
Buna Göz Atın  Kendini Yeterli Hissetme: Öz Yeterlik

3.Düzey: Gelenek Ötesi

 • Beşinci Evre: Toplumsal Sözleşme, yararlılık, bireysel haklar
  • Doğru olan: herkesin değişik değerlere sahip olduğunu kabullenme. Yaşam ve özgürlüğün ortak değerler olduğunu bilme
  • Nedenler: Tarafsız olmak, toplumsal sözleşmeye uymak
  • Toplumsal Görüş: Değerlerinin ve haklarının farkındadır.
 • Altıncı Evre: Evrensel Ahlak İlkeleri Eğilimi
  • Doğru olan: Kendi seçtiği ahlak ilkelerini benimseme, yasaların uygunluğunu kendi açısından değerlendirme.
  • Nedenler: akılcı bir birey olarak evrensel ahlaki ilkelere bağımlılık
  • Toplumsal Görüş: Kişilerin doğası kendi içinde sorunludur. Buna göre değerlendirilmelidir.
Mersin Üniversitesi-Psikoloji Bölümü'nden 2020 yılında mezun oldum. Covid-19 döneminde yaygınlaşan "Online Terapi" yöntemi ile psikolojik danışma vermeye devam etmekteyim. Mersin Üniversitesi- Psikoloji Lisans 2016-2020 Çağ Üniversitesi- Psikoloji Yüksek Lisans 2021-... Çağ Üniversitesi- Hukuk Fakültesi 2021-...
Yazı oluşturuldu 87

Benzer yazılar

Aramak istediğinizi üstte yazmaya başlayın ve aramak için enter tuşuna basın. İptal için ESC tuşuna basın.

Üste dön