Bilişsel Değerlendirme ve Tedavi Süreci

Bilişsel terapide değerlendirme ağırlıklı olarak ilk görüşmelerde yapılmaktadır. Ancak değerlendirme ilk görüşmeler ile sınırlı değildir. Değerlendirme süreci terapi görüşmeleri süresince devam etmektedir. İlk görüşmelerde hastanın problemini anlamak temeldir. Bilişsel değerlendirme sürecinin yanı sıra hastalığın formülasyonu üzerinde çalışmak da önemlidir. Bilişsel terapide hasta tedaviye etkin katılım sağlar. Bu yüzden hasta-terapist ilişkisi bir işbirliği üzerine kurulu olmalıdır. Hasta hakkında bilgi toplama sürecinde aktif olunması ve sürekli geribildirimde bulunulması oldukça önemlidir. Problemin ortaya çıkışında etkin olarak etkenler incelenmektedir.

Bilişsel Terapide değerlendirmenin bir eğitim rolü de bulunmaktadır. Bu nedenle problemi doğrudan ilgilendirmeyen ve problemle ilgili görünmeyen içsel ve dışsal etkenler de incelenir. Fizyolojik değişimler, kişiler arası ilişkiler, bilişler incelenmektedir. Değerlendirme seansları esnasında terapi programı özelinde hastaya bilgiler aktarılır.

Buna Göz Atın  Narsist Neden Yalan Söyler?

Hastaya terapi hakkında aktarılan bilgiler arasında; tedavinin ne kadar süreceği, her seansın ortalama kaç dakika süreceği, seansların yapılacağı yer gibi konularda hasta bilgilendirilir. Değerlendirmenin bir yanı da acil olarak saptanması gereken konunun ele alınmasıdır. Depresif hastanın intihar düşüncesinin olup olmadığı dikkatlice değerlendirilmelidir.

İlk görüşmelerde hastaya verilecek ev ödevleri de ele alınmalıdır. Bilişsel terapide ev ödevlerinin önemi hasta tarafından doğru olarak anlaşılması önem arz etmektedir. Bilişsel terapinin güncel problemler ile başa çıkmanın yanı sıra gelecekte ortaya çıkacak problemlere karşı hastanın bilinç ve beceri kazanmasına odaklanması söz konusudur.

Mersin Üniversitesi-Psikoloji Bölümü'nden 2020 yılında mezun oldum. Covid-19 döneminde yaygınlaşan "Online Terapi" yöntemi ile psikolojik danışma vermeye devam etmekteyim. Mersin Üniversitesi- Psikoloji Lisans 2016-2020 Çağ Üniversitesi- Psikoloji Yüksek Lisans 2021-... Çağ Üniversitesi- Hukuk Fakültesi 2021-...
Yazı oluşturuldu 81

Benzer yazılar

Aramak istediğinizi üstte yazmaya başlayın ve aramak için enter tuşuna basın. İptal için ESC tuşuna basın.

Üste dön