Ahlaki Gelişime İlişkin Alternatif Görüşler

Ahlak gelişimi; bireylerin küçük yaştan itibaren toplumsal kabul gören davranışları yapması ve benimsemesidir. Çevreden gelen dönütler aracılığı ile çocuklar ve yetişkinler davranışlarına yön verirler.

Kohlberg’in ahlaki gelişim kuramına ve görüşlerine ilişkin alternatif görüşler ortaya atılmıştır ancak Kohlberg’in ahlaki gelişim teorisi uzun süre boyunca ahlaki gelişim alanına hakim olmuştur. Günümüzde de ahlak konusunda çeşitli kuramlar ve modeller ortaya atılmıştır. Ortaya atılan yeni kuramlar ve modeller; önceki kuramların eksiklik ve sınırlılıklarına alternatif sunmak için ortaya çıkmıştır.

Gilligan’ın Alternatif Ahlaki Gelişim Kuramı

Gilligan, ortaya koyduğu alternatif görüşe göre; Kohlberg’in kuramında cinsiyetçiliğin ön planda olması ve kadınlarla erkeklerin ikili ilişkiler sonusunda farklı deneyimlerin ve yaşantıların olduğudur. Bu yüzden Gilligan ahlak konusunu daha fazla kadın katılımcı ile çalışarak geliştirmiştir. Gilligan’a göre ahlak kavramı ele alınırken adalet ve ilginin önemsenmesi gerekir. Gilligan’ın araştırmasına göre erkeklerdeki ahlaki yönelim, bağımsızlıklık ihtiyacından ortaya çıkar ve adalet ve hak odaklı bir ahlak anlayışı gerçekleşir. Kadınlarda bağlanma ile ilişkili ilgilenme odaklı ahlaki yönelim ortaya çıkar.

Buna Göz Atın  Ergen ve Özgüven

Elliot Turiel Ahlaki Gelişim Görüşleri

Kohlberg’in kuramını etkili ve olumlu bulmasının yanı sıra Sosyal Alan Kuramını öne sürmüştür. Elliot Turiel’in kuramı, toplumsal yaşam içerisinde sosyal etkileşimlerin ve deneyimlerin değerlendirilmesi ile inşa edilen sosyal bilgi ve muhakeme alanlarını içermektedir. Elliot Turiel’in kuramında ahlak, sosyal-uzlaşımsal, kişisel alanlar mevcuttur.

Prososyal Davranışlar ve Ahlak Gelişimi

Bilindiği üzere Kohlberg, Piaget ve Gilligan’ın kuramları ahlaki muhakeme kavramını temel alırlar. Bazı araştırmacılara göre klasik ahlaki gelişim kuramları ahlaki gelişimin pro-sosyal boyutunun ihmal edilmesinden dolayı eksiklikler içerdiğini söylerler. Araştırmacılara göre küçük çocuklar pro-sosyal (toplum yanlısı) davranışlar gösterebilirler ve çocukların iyi-olumlu davranışlara eğilimli oldukları şeklinde bulguların olduğunu söylemektedirler.

Pro-sosyal davranış genel olarak başkalarının yararı gözetilerek gönüllü olarak yapılan davranışlar olarak tanımlanabilir. İhtiyacı olan kişilere yönelik yardım ve destekler, toplanan bağışlar, toplumun bütününe ya da salt bireylere karşı yarar içeren, paylaşma vb. davranışlar toplum varlığını sağlıklı bir biçimde sürdürülebilmesine büyük katkı sunmaktadır.

Mersin Üniversitesi-Psikoloji Bölümü'nden 2020 yılında mezun oldum. Covid-19 döneminde yaygınlaşan "Online Terapi" yöntemi ile psikolojik danışma vermeye devam etmekteyim. Mersin Üniversitesi- Psikoloji Lisans 2016-2020 Çağ Üniversitesi- Psikoloji Yüksek Lisans 2021-... Çağ Üniversitesi- Hukuk Fakültesi 2021-...
Yazı oluşturuldu 81

Benzer yazılar

Aramak istediğinizi üstte yazmaya başlayın ve aramak için enter tuşuna basın. İptal için ESC tuşuna basın.

Üste dön